VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS, ASOCIACIJŲ AGATA ir LATGA organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) kartu su asociacijomis AGATA (toliau – AGATA) ir LATGA (toliau – LATGA), toliau vadinamos   LRT, AGATA, LATGA arba   organizatoriais,  organizuoja muzikinių vaizdo klipų konkursą „KLIPVID“ (toliau – Konkursas).

2. Konkursas skirtas talentingų muzikinių vaizdo klipų autorių, profesionalių muzikantų ir videomenininkų kūrybai skatinti.

3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, reikalavimus Konkurso dalyviams, Konkurso  organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio  muzikinių vaizdo klipų skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.

4. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvaujantys autoriai ir atlikėjai (fizinis asmuo ar asmenų grupė, kolektyvas) (toliau – dalyviai).

II. KONKURSO ORGANIZATORIŲ PAREIGOS

5. Organizatoriai įsipareigoja:

5.1. LRT pagal galimybes viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT TELEVIZIJOS bei LRT PLIUS laidose, portale LRT.lt, LRT socialinių tinklų paskyrose, LRT radijo programose, AGATA ir LATGA savo socialinių tinklų paskyrose, organizuojamuose renginiuose, kitais komunikaciniais kanalais.

5.2. Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.

5.3. Vertinti ir atrinkti gautus muzikinių vaizdo klipų įrašus.

5.4. Piniginėmis premijomis apdovanoti daugiausia komisijos balų surinkusius dalyvius.

5.5. Skirti prizą daugiausia publikos palaikymo specialiu balsavimu portale LRT.lt sulaukusiam dalyviui.

5.6. Informuoti prizų laimėtojus apie laimėjimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėjimo fakto paaiškėjimo dienos.

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

6. Konkurse dalyvauti ir varžytis 5-iose kategorijose – Geriausio metų vaizdo klipo, Geriausio metų režisierius, Geriausios metų kinematografijos, Klipo kviečiančio keistis, Publikos simpatijos – gali Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolatos Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys.

7. Dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkursą, nuostatų.

8. Neišskiriant vieno kurio nors konkretaus muzikos stiliaus, dalyviams suteikiama laisvė atskleisti kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai.

9. Dalyvių amžius neribojamas.

10. Dalyvių skaičius neribojamas.

11. Atlikėjai ir klipų kūrėjai gali pateikti daugiau nei vieną klipą, atitinkantį Konkurso taisykles. Norėdamas dalyvauti konkurse, dalyvis privalo užpildyti registracijos anketą ir pateikti nuorodą į vaizdo klipą. Vaizdo klipas privalo būti techniškai tvarkingas, atitinkantis aukštus garso bei vaizdo įrašams keliamus reikalavimus.

12. Pateiktame vaizdo klipe negali būti paslėptos reklamos. Paslėpta reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją sumokama ar kitaip atsilyginama.

13. Registruodamas vaizdo klipą Konkursui, dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės bei neprieštarauja, kad vaizdo klipo įrašas bus transliuojamas LRT televizijos programose, viešai skelbiamas socialiniuose tinkluose, kino teatrų seansuose, portale  lrt.lt. („YouTube“, „Facebook“ ir/ar kt.), taip pat neprieštarauja, kad vaizdo klipai bus naudojami Konkurso reklaminiais tikslais neribojant transliacijų/viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamus skaičiaus ir termino.

14. Konkurso dalyvis, registruodamas klipą Konkursui, suteikia neišimtinę teisę vaizdo klipus viešai skelbti AGATA, LATGA organizuojamų renginių metu ir AGATA, LATGA socialinių tinklų paskyrose.

15. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo muzikinio vaizdo klipo turinys ir forma bei jo transliacija LRT televizijos programose atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kt.) ir nepažeis autorių, gretutinių ar bet kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir/ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei transliuotas dainos vaizdo įrašo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju dalyvis įsipareigoja kompensuoti organizatorių patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo/garantijos nevykdymo/neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.

16. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs taisyklių bei klipo vaizdo ir garso kokybės reikalavimų neatitinkantį vaizdo įrašą ar jį pateikęs po 2022 m. sausio 4 d. 24 val. 00 min. (imtinai), Konkurse nedalyvauja.

IV. REIKALAVIMAI MUZIKINIAM VAIZDO KLIPUI

17. Dainos tekstas gali skambėti bet kokia kalba. Vokalas turi būti originalus, t. y. vaizdo klipe negalima naudoti kito (-ų) atlikėjo (-ų) fonogramos. Organizatoriai neatsako už muzikinių klipų, pateiktų Konkursui, atliekamų dainų autorių ir gretutinių teisių pažeidimus. Konkurso dalyvis pats prisiima atsakomybę iš muzikiniame klipe atliekamų dainų žodžių ir/ar muzikos bei naudojamų kitų kūrinių autorių gauti sutikimus panaudoti jų kūrinius.

18. Dainos autorių skaičius neribojamas, daina gali būti kolektyvinės kūrybos rezultatas.

19. LRT pasilieka teisę per televiziją transliuoti ne visus Konkurse dalyvaujančius klipus.

20. Konkursui teikiamas vaizdo klipas turi būti originalus ir iki 2021 m. sausio 7 dienos (imtinai) niekur nepublikuotas.

21. Konkursui teikiamas vaizdo klipas turi būti originalia daina, muzikiniu kūriniu paremtas vaizdinis apipavidalinimas, turintis siužetą.

22. Vaizdo klipe negalima naudoti medžiagos iš kito audiovizualinio kūrinio, pvz., kino filmo ar pan.

23. Vaizdo klipo kokybės reikalavimai: garso ir vaizdo kokybė – kuo aukštesnė, pageidautina HD formatu. Atrinkti ir Konkurse dalyvaujantys vaizdo klipai bus keliami į LRT mediateką. Į LRT mediateką keliamų vaizdo įrašų formatas yra 16:9. Visi į mediateką keliami dalyvių klipai bus konvertuojami tokiais parametrais: 1920×1080 pixels, 25 fps, 3.5 MB/s video bitrate, 192 KB/s audio bitrate, 48 kHz.

V. KONKURSO ETAPAI

24. Pirmas etapas. Konkurso pradžia ir vaizdo klipų registracija nuo 2021-11-16 iki 2022-01-04:

24.1. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas vaizdo klipas, paskelbimas ir su konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida vyks svetainėje lrt.lt, LRT televizijos bei radijo programose, LRT socialiniuose tinkluose, AGATA ir LATGA organizuojamuose renginiuose, socialinių tinklų paskyrose.

24.2. Dalyvių ir vaizdo klipų registracija vyksta dviem etapais nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. sausio 4 d. 24 val. 00 min. (imtinai). Konkurso dalyviai svetainėje lrt.lt turi užpildyti privalomą anketą bei pateikti nuorodą į savo vaizdo klipą bei atsiųsti trumpą atlikėjo bei videomenininko kūrybinės biografijos aprašą.

24.3. AGATA, gavusi anketą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertins vaizdo klipą ir išsiųs pranešimą dalyviui, ar atsiųstas vaizdo klipas atitinka konkurso taisykles bei vaizdo ir garso kokybės reikalavimus.

24.4. Konkurso dalyvis, gavęs AGATA pranešimą, kad jo vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas konkursui, privalo:

24.4.1. per 3 darbo dienas AGATA vaizdo klipų registravimo sistemoje pateikti išsamią informaciją apie vaizdo klipą, nurodyti muzikos, teksto, aranžuotės autorius, kūrybinę filmavimo grupę ir kt. informaciją;

24.4.2. atsiųsti savo vaizdo klipą AGATA naudodamasis dokumentų dalijimosi platformomis.

24.5. Vaizdo klipas, atitinkantis konkurso taisykles, bus įkeltas į svetainę lrt.lt.

25. Antras etapas. Vaizdo klipų vertinimas ir balsavimas nuo 2022-01-17 iki 2022-02-07:

25.1. nuo 2022 m. sausio 17 d. iki 2022 vasario 7 d. vaizdo klipus vertina komisija, interneto lankytojai balsuoja svetainėje lrt.lt;

25.2. LATGA suformuos klipų vertinimo komisiją, kuri atrinks geriausius muzikinius vaizdo klipus iš konkursui pateiktų vaizdo klipų šioms nominacijoms: Geriausias metų vaizdo klipas, Geriausias metų režisierius, Geriausia metų kinematografija, Klipas, kviečiantis keistis, ir juos perduos konkurso vertinimo komisijai, kuri išrinks konkurso nugalėtojus.

25.2.1. Klipo, kviečiančio keistis, nominacijoje vertinami muzikiniai vaizdo klipai, kuriuose aktualizuojamos visuomenės kultūros, tapatybės, lygybės ir kt. problemos bei iššūkiai. Vertinama klipo idėja ir kūrybinis jos pateikimas.

25.3. Kam skirti Publikos simpatijos prizą, sprendžia portalo LRT.lt lankytojai.

25.3.1.Nedraudžiama atlikėjams ir kūrėjams skatinti savo gerbėjus balsuoti už jų kūrinį, tačiau draudžiama už tai žadėti ir skirti materialius prizus.

25.3.2. Tuo atveju, jei keli vaizdo klipai surenka po vienodą balsų skaičių, kam iš šių vaizdo klipų skirti papildomą prizą, sprendžia komisija.

25.3.3. Įtarus nesąžiningą balsavimą, LRT pasilieka teisę vaizdo klipą iš konkurso pašalinti.

25.4. Prieš prasidedant balsavimui, puslapyje lrt.lt bus paskelbtos detalios balsavimo taisyklės.

26. Trečias etapas. Konkurso pabaiga – 2022 m. vasario pabaigoje:

26.1. 2022 m. vasario pabaigoje skelbiami konkurso nugalėtojai. Tiksli apdovanojimų ceremonijos data ir vieta bus paskelbta dar vykstant konkursui;

26.2. Konkurso dalyvių vaizdo klipus vertina LATGA᾽os išrinkta komisija, kuri išrenka geriausius vaizdo klipus;

26.2.1. susumavus komisijos balsavimo rezultatus, LATGA suformuota komisija išrenka daugiausia komisijos balų surinkusius vaizdo klipus, o LRT – daugiausia portalo LRT.lt lankytojų balsų sulaukusį vaizdo klipą;

26.2.2. vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami statulėlėmis ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia LRT, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius už piniginį prizą sumoka prizo laimėtojas, o mokesčius už statulėles sumoka LRT.  Prizinis fondas – 6 500 Eur (šeši  tūkstančiai penki šimtai eurų ir 00 ct): Geriausio metų vaizdo klipo nugalėtojui dovanojama 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų ir 00 ct), Geriausiam metų režisieriui – 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų ir 00 ct), Geriausios metų kinematografijos kūrėjui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct), Klipo, kviečiančio keistis, nugalėtojui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct), Publikos simpatijos nugalėtojui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų ir 00 ct);

26.2.3. Geriausio metų vaizdo klipo, Klipo, kviečiančio keistis ir Publikos simpatijos nominacijose apdovanojami vaizdo klipo teisių turėtojai, Geriausio metų režisieriaus nominacijoje – vaizdo klipo režisierius, o Geriausios metų kinematografijos nominacijoje – vaizdo klipo operatorius.

VI. KONKURSO EIGA

27. Informacija apie konkursą skelbiama svetainėje lrt.lt, LRT televizijos bei radijo programose, LRT socialiniuose tinkluose, AGATA ir LATGA organizuojamuose renginiuose, socialinių tinklų paskyrose.

28. Konkurso pradžia ir Taisyklės skelbiamos 2021 m. lapkričio 16 d. svetainėje lrt.lt.

29. Vaizdo klipai privalo būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m sausio 4 24 val. 00 min. (imtinai). Vėliau pateikti vaizdo klipai – konkurse nedalyvauja.

30. Interneto lankytojų balsavimas Publikos simpatijai išrinkti svetainėje lrt.lt vyks nuo 2022 m. sausio 17 d. iki 2022 m. vasario 7 d. 24 val. 00 min. (imtinai).

31. Priklausomai nuo vaizdo klipų skaičiaus ir kitų aplinkybių, komisija pasilieka teisę keisti pirmajam konkurso etapui skirtą laiką, atnaujindama ir viešai paskelbdama taisykles bei apie tai informuodama dalyvius jų el. paštu ar telefonu, nurodytu registracijos formoje.

32. Konkurso pabaiga – konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai 2022 m. vasario pabaigoje. Konkurso komisija pasilieka teisę paskelbti tikslią konkurso pabaigos datą vėliau, apie tai informavusi visus dalyvius el. paštu ar telefonu, nurodytu registracijos formoje.

VII. NUMATOMI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, PERDAVIMO IR  SAUGOJIMO TERMINAI

33. Norėdami dalyvauti konkurse, dalyviai privalo užpildyti anketą ir pateikti AGATA᾽ai šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. AGATA, kaip viena iš Konkurso organizatorių,  taps šių asmens duomenų valdytoja  ir tvarkys juos Konkurso organizavimo, administravimo ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Asmenys, davę sutikimą dėl jų  asmens duomenų tvarkymo, gali jį bet kada atšaukti, kreipdamiesi elektroniniu paštu klipvid@agata.lt,  tačiau tai kartu reikš ir vaizdo klipo pašalinimą iš Konkurso.

34. Norėdami dalyvauti Konkurse, jaunesni nei 14 metų dalyviai ir jų tėvai/globėjai privalo užpildyti anketą ir pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. AGATA, kaip viena iš Konkurso organizatorių, taps šių asmens duomenų valdytoja ir tvarkys juos Konkurso organizavimo, administravimo ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Leisdamas savo vaikui dalyvauti šiame Konkurse, vienas iš tėvų/globėjų patvirtina, kad perskaitė šias sąlygas bei susipažino su tuo, kaip AGATA tvarko jų ir jų vaiko asmens duomenis. Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Asmenys, davę sutikimą dėl jų ir jų vaikų asmens duomenų tvarkymo, gali jį bet kada atšaukti, kreipdamiesi  elektroniniu paštu klipvid@agata.lt, tačiau tai kartu reikš ir vaizdo klipo  pašalinimą iš Konkurso.

35. AGATA, būdama viena iš Konkurso organizatorių ir kaip asmens duomenų valdytoja, per I registracijos etapą atrinktų kandidatų  asmens duomenis perduos kitiems Konkurso organizatoriams – LRT ir LATGA᾽ai.

36. Per I ir II Konkurso registracijos etapą, AGATA, būdama viena iš konkurso organizatorių ir kaip asmens duomenų valdytoja, per I registracijos etapą asmens duomenis tvarkys ir saugos viso konkurso metu, kol paskelbiami konkurso nugalėtojai ir saugos iki prizų įteikimo, per II registracijos etapą registracijos metu atrinktų konkurso dalyvių asmens duomenis saugos iki prizų įteikimo  ir vėliau tvarkys bei saugos vaizdo klipų teisių turėtojams atlyginimo išmokėjimo tikslu, bet ne ilgiau, nei to reikalauja nacionalinės teisės aktai.

37. AGATA, kaip asmens duomenų valdytoja, per antrą registracijos etapą atrinktų kandidatų duomenis (vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą, tel. nr.) perduos kitiems Konkurso organizatoriams – LRT ir LATGA᾽ai.

37.1. LRT per I ir II registracijos etapus gautus  asmens duomenis tvarkys Konkurso organizavimo, susisiekimo, komunikacijos su Konkurso dalyviais palaikymo  organizuojant baigiamąjį renginį tikslu,  taip pat prizų įteikimo tikslu, geriausių vaizdo klipų interneto svetainėje klipvid.lrt.lt paviešinimo tikslu ir tvarkys viso Konkurso metu, kol bus paskelbti Konkurso nugalėtojai, ir saugos iki prizų įteikimo. Interneto svetainėje paviešinti asmens duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo.

37.2. LATGA per II registracijos etapą  atrinktų kandidatų  asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą, tel. nr.) tvarkys ir perduos juos Konkurso komisijai Konkurso nugalėtojo išrinkimo tikslu  ir saugos iki kol bus paskelbti Konkurso nugalėtojai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, jas atnaujinti ir viešai paskelbti bei apie tai informuoti dalyvius jų nurodytu el. paštu.

39. Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu.

40. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

41. Gavęs iš LRT pranešimą apie laimėjimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos laimėtojas privalo susisiekti su LRT. Tais atvejais, jei laimėtojas yra nepilnametis asmuo, su LRT turi susisiekti nepilnamečio asmens vienas iš tėvų/globėjas.

42. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomus prizus.

43. Kilus pagrįstių įtarimų dėl sukčiavimo ir Taisyklių nesilaikymo, LRT pasilieka teisę prizo neteikti.

44. Laimėtojas, nesusisiekęs su LRT per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą.

45. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse dėl Geriausio metų vaizdo klipo, Geriausio metų režisieriaus, Geriausios metų kinematografijos ir Klipo, kviečiančio keistis, prizų dalyvauti negali.

46. Konkurso dalyvio registraciją vykdantis asmuo patvirtina, kad veikia grupės, muzikos, teksto autorių ar kitų registracijos formoje nurodytų asmenų vardu, yra gavęs jų sutikimą dalyvauti Konkurse ir pateikti jų asmens duomenis Konkurso organizavimo tikslu. Registraciją vykdantis asmuo įsipareigoja organizatorių reikalavimu pateikti šių asmenų raštiškus sutikimus, o paaiškėjus, kad jų nėra ir organizatoriams patyrus žalą dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo, įsipareigoja atlyginti visus organizatorių patirtus nuostolius.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS, ASOCIACIJŲ AGATA ir LATGA organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ BALSAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Nuo 2022-01-17 iki 2022-02-07 vaizdo klipus vertina komisija, tuo pat metu portalo LRT.LT skiltyje lrt.lt vyksta registruotų lankytojų balsavimas dėl Publikos simpatijos nominacijos.

2. 2022 m. vasario pabaigoje skelbiami konkurso nugalėtojai. Tiksli apdovanojimų ceremonijos data ir vieta bus paskelbta dar vykstant konkursui.

3. Komisija renka: Geriausio vaizdo klipo, Geriausio režisieriaus, Geriausios kinematografijos kūrėjo, Klipo, kviečiančio keistis, nominacijų laimėtojus.

4. Vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia LRT, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų), t. y.:

4.1. Geriausio vaizdo klipo nominacijos nugalėtojui atitenka 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų);

4.2. Geriausiam režisieriui – 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų);

4.3. Geriausiam kinematografijos kūrėjui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);

4.4. Klipo, kviečiančio keistis, autoriui — 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);

4.5. Publikos simpatijos prizo suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).

5. Dėl Publikos simpatijos nominacijos varžosi tik tie vaizdo klipai, kuriuos patvirtino organizatoriai. Klipai publikuojami portalo LRT.LT skiltyje klipvid.lrt.lt.

6. Portalo LRT.LT lankytojai balsuoja ir renka Publikos simpatijos nugalėtoją.

7. Publikos simpatijos nugalėtoju skelbiamas vaizdo klipas, surinkęs daugiausia publikos balsų.

8. Keletui vaizdo klipų surinkus vienodą publikos balsų skaičių, šios nominacijos nugalėtoją iš jų išrenka konkurso Komisija.

9. Balsuoti LRT.LT portalo skiltyje gali lankytojai, prisijungę prie savo socialinio tinklo „Facebook“ arba „Google“ paskyros ir suteikę teisę LRT gauti savo profilio duomenis: identifikatorių, vardą, pavardę, el. pašto adresą. Taip pat lankytojai, balsuodami už vaizdo klipus, sutinka, kad lrt.lt portalo valdytojas (administratorius) fiksuotų (tvarkytų) jo IP adresą.

10. Vienas vartotojas, prisijungęs per savo „Facebook“ arba „Google“ paskyrą, turi teisę balsuoti už neribotą skaičių vaizdo klipų, bet už tą patį klipą gali balsuoti tik vieną kartą per dieną.

11. Draudžiama balsavimui naudoti netikras „Facebook“ arba „Google“ paskyras, naudotis mokamomis ir nemokamomis masinio balsavimo grupių paslaugomis ir kitais nesąžiningais būdais rinkti balsus.

12. Esant bet kokiam įtarimui dėl nesąžiningo balsavimo, LRT pasilieka teisę nugalėtojo neskelbti ir prizo neteikti arba teikti jį kitam daugiausia balsų surinkusiam vaizdo klipui.

13. Leidžiama savo asmeninėse paskyrose arba atlikėjo / kūrėjo socialinių tinklų puslapiuose raginti gerbėjus balsuoti už savo konkursinį vaizdo klipą. Tačiau draudžiama bet kokiomis komunikacijos priemonėmis skatinti balsavimą žadant, dovanojant prizus ar kitą atlygį – tiek piniginį, tiek nepiniginį.

14. Organizatoriui pastebėjus neleistiną raginimą balsuoti žadant prizus, organizatorius turi teisę pašalinti visus balsus, gautus tokių raginimų laikotarpiu. Jei laikotarpio nustatyti nepavyktų, gali būti pašalinti visi balsai. Už pakartotinį nusižengimą organizatorius gali visiškai pašalinti vaizdo klipą iš Konkurso.

15. Jeigu paaiškėtų, kad neleistiną raginimą balsuoti žadant prizus organizavo tretieji asmenys, kiekvienas toks atvejis būtų sprendžiamas individualiai, o organizatorius turėtų teisę pašalinti dalį ar visus tokių raginimų laikotarpiu surinktus balsus.

16. Balsavimas už Publikos simpatiją portalo LRT.LT skiltyjelrt.lt stabdomas 2022 m. vasario 7 d. 22.00 val. Konkurse galioja tik tie balsai, kurie gauti iki numatyto termino.