LRT organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ balsavimo taisyklės

 1. Nuo 2020-01-15 iki 2020-02-12 vaizdo klipus vertina komisija, tuo pačiu metu LRT.LT portalo skiltyje lrt.lt vyksta registruotų lankytojų balsavimas dėl Publikos simpatijos nominacijos.
 2. Dėl Publikos simpatijos nominacijos varžosi tik tie vaizdo klipai, kuriuos patvirtino LRT. Jie publikuojami LRT.LT portalo skiltyje klipvid.lrt.lt.
 3. Registruoti LRT.LT portalo lankytojai balsuoja ir renka Publikos simpatijos nugalėtoją.
 4. Publikos simpatijos nugalėtoju skelbiamas vaizdo klipas, surinkęs daugiausia publikos balsų.
 5. Keletui vaizdo klipų surinkus vienodą publikos balsų skaičių, šios nominacijos nugalėtoją iš jų išrenka konkurso Komisija.
 6. Publikos simpatijos prizo nugalėtojas skelbiamas kartu su kitų nominacijų, kurias renka komisija, nugalėtojais 2020 m. vasario 25 d. tiesioginėje apdovanojimų ceremonijoje.
 7. Komisija renka Geriausio metų vaizdo klipo, Geriausio metų režisieriaus, Geriausios metų kinematografijos, Geriausios metų koncepcijos nominacijų laimėtojus.
 8. Vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia LRT, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6 500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų). Geriausio metų vaizdo klipo nominacijos nugalėtojui atitenka 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų). Geriausiam metų režisieriui – 1 500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų). Geriausiam metų kinematografijos kūrėjui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Geriausios metų koncepcijos autoriui — 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).  Publikos simpatijos prizo suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).
 9. Balsuoti LT portalo skiltyje gali lankytojai, prisijungę per savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą ir suteikę teisę LRT gauti savo „Facebook“ profilio duomenis: identifikatorių, vardą, pavardę, el. pašto adresą.
 10. Vienas vartotojas, prisijungęs per savo „Facebook“ paskyrą, turi teisę balsuoti už neribotą skaičių vaizdo klipų, bet už tą patį klipą gali balsuoti tik vieną kartą per dieną.
 11. Draudžiama balsavimui naudoti netikras „Facebook“ paskyras, naudotis mokamomis ir nemokamomis „Facebook“ masinio balsavimo grupių paslaugomis ir kitais nesąžiningais būdais rinkti balsus.
 12. Esant bet kokiam įtarimui dėl nesąžiningo balsavimo, LRT pasilieka teisę nugalėtojo neskelbti ir prizo neteikti arba teikti jį kitam daugiausia balsų surinkusiam vaizdo klipui.
 13. Leidžiama savo asmeninėse paskyrose arba atlikėjo/kūrėjo socialinių tinklų puslapiuose raginti gerbėjus balsuoti už savo konkursinį vaizdo klipą. Tačiau draudžiama bet kokiose komunikacijos priemonėse skatinti balsavimą žadant, dovanojant prizus – tiek piniginius, tiek nepiniginius.
 14. Balsavimas už Publikos simpatiją LT portalo skiltyje klipvid.lrt.lt stabdomas 2020 m. vasario 12 dieną 22.00 valandą. Konkurse galioja tik tie balsai, kurie gauti iki numatyto termino.

LRT organizuojamo vaizdo klipų konkurso „KLIPVID“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja dainų vaizdo klipų konkursą „KLIPVID“ (toliau – Konkursas).
2. Konkursas skirtas talentingų dainų autorių, profesionalių muzikantų ir videomenininkų kūrybai skatinti.
3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio dainų skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.
4. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvaujantys autoriai ir atlikėjai (fizinis asmuo ar asmenų grupė, kolektyvas) (toliau – dalyviai).
5. LRT organizacinė komanda toliau Taisyklėse vadinama organizatoriumi arba LRT.

II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

6. Organizatorius įsipareigoja:
6.1. Pagal galimybes viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT televizijų programose, portale LRT.LT, socialinio tinklo „Facebook“ profiliuose, LRT radijo programose.
6.2. Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.
6.3. Objektyviai vertinti ir atrinkti gautus muzikinių vaizdo klipų įrašus.
6.4. Piniginėmis premijomis bei diplomais apdovanoti daugiausiai komisijos balų surinkusius dalyvius.
6.5. Skirti prizą daugiausiai publikos palaikymo specialiu balsavimu interneto portale LRT.LT sulaukusiam dalyviui.
6.6. Informuoti prizų laimėtojus apie laimėjimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėjimo fakto paaiškėjimo dienos.

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

7. Konkurse dalyvauti ir varžytis geriausio metų vaizdo klipo, geriausio metų režisieriaus, geriausios metų kinematografijos, geriausios metų koncepcijos bei publikos simpatijos kategorijose gali Lietuvos piliečiai ir nuolatos Lietuvoje gyvenantys asmenys.
8. Dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkursą, nuostatų.
9. Neišskiriant vieno kurio nors konkretaus populiariosios muzikos stiliaus, dalyviams suteikiama laisvė atskleisti kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai.
10. Dalyvių amžius neribojamas.
11. Dalyvių skaičius neribojamas.
12. Dalyviai gali pateikti daugiau nei vieną vaizdo klipą, atitinkantį Konkurso taisykles.
13. Užpildęs registracijos anketą, dalyvis organizatoriui pateikia nuorodą į „YouTube“ ar kitoje viešai prieinamoje vaizdo įrašų platformoje patalpintą vaizdo klipą. Patalpintas vaizdo klipas privalo būti techniškai tvarkingas, atitinkantis aukštus garso bei vaizdo įrašams keliamus reikalavimus:
13.1. Dalyvis, keldamas vaizdo įrašą į „YouTube“ ar kitą viešai prieinamą vaizdo įrašų platformą, pavadinime turi nurodyti atlikėjo (-ų) bei dainos pavadinimą, o aprašyme nurodyti vaizdo klipo kūrybinę grupę, dainos teksto bei muzikos autorių (-ius).
13.2. Gavęs organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo klipas yra tinkamas Konkursui, dalyvis, organizatoriui paprašius, turi atsiųsti savo vaizdo klipą per „Wetransfer“ platformą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.
13.3. Atsiųstame vaizdo klipe negali būti kreditų titrų – nei kūrėjų, nei rėmėjų,
14. Registruodamas vaizdo klipą Konkursui dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio vaizdo klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės, bei suteikia organizatoriui neišimtinę teisę transliuoti vaizdo klipus LRT televizijų programose, viešai skelbti juos specialiuose kino teatrų seansuose, vaizdo klipus naudoti Konkurso savireklaminiais tikslais, talpinant juos interneto portale LRT.LT, adresu www.lrt.lt, LRT „YouTube“ paskyroje, neribojant transliacijų/viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamais skaičiaus ir galiojimo termino.
15. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo dainos vaizdo įrašo turinys ir forma bei jo transliacija LRT televizijų programose atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (Visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kt.) ir nepažeis autorių, gretutinių ar bet kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir / ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame vaizdo klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, antivalstybinės ir visuomenę demoralizuojančios propagandos, rinkimų agitacijos, politinių partijų (atskirų politikų) reklamos ir prisiims atsakomybę, jei transliuotas dainos vaizdo įrašo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju dalyvis įsipareigoja kompensuoti LRT patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo / garantijos nevykdymo / neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.
16. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, ir/ar pateikęs ne visą informaciją ir/ar pateikęs vaizdo klipo vaizdo ir/ar garso kokybės ar turinio reikalavimų neatitinkantį vaizdo klipą/nuorodą arba pateikęs visą prieš tai minimą informaciją po 2020 m. sausio 8 d. 24 valandos, Konkurse nedalyvauja.

IV. REIKALAVIMAI DAINOS VAIZDO KLIPUI

17. Dainos tekstas gali skambėti bet kokia kalba. Vokalas turi būti originalus, t. y. vaizdo klipe negalima panaudoti kito (-ų) atlikėjo (-ų) fonogramos.
18. Dainos, vaizdo klipo autorių skaičius neribojamas, daina gali būti kolektyvinės kūrybos rezultatas.
19. LRT pasilieka teisę per LRT televizijų programas transliuoti ne visus Konkurse dalyvaujančius vaizdo klipus.
20. Konkursui teikiamas dainos vaizdo klipas turi būti originalus ir niekur nepublikuotas iki 2019 m. sausio 8 dienos (imtinai).
21. Konkursui teikiamas vaizdo klipas turi būti originalia daina , muzikiniu kūriniu grįstasvaizdinis apipavidalinimas, turintis siužetą.
22. Vaizdo klipe negalima naudoti medžiagos iš kito audiovizualinio kūrinio, pvz. kino filmo ar pan.
23. Vaizdo klipo kokybės reikalavimai: vaizdo formatas 16:9, garso ir vaizdo kokybė – kuo aukštesnė, pageidautina HD formatu.

V. KONKURSO ETAPAI

24. Pirmas etapas. Startas ir vaizdo klipų registracija 2019-11-27 — 2020-01-08.
24.1. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas muzikinis vaizdo klipas, paskelbimas ir su Konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida per LRT televizijos ir radijo programas, portale lrt.lt, svetainėje klipvid.lrt.lt bei LRT Facebook, Instagram paskyrose
24.2. Dalyvių ir vaizdo klipų registracija.
24.3. Dalyviai svetainėje klipvid.lrt.lt užpildo privalomą anketą, kurioje pateikia nuorodą į savo vaizdo klipą. Taip pat nurodo muzikos, teksto, aranžuotės autorius, kūrybinę filmavimo grupę, trumpą atlikėjo bei videomenininko kūrybinės biografijos aprašą.
24.4. Gavęs anketą, organizatorius nė vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia pranešimą dalyviui, ar jo pateiktas vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui.
24.5. Gavęs organizatoriaus pranešimą, kad jo vaizdo klipas atitinka vaizdo bei garso kokybės reikalavimus ir yra tinkamas Konkursui, dalyvis, turi atsiųsti savo vaizdo klipą, naudodamasis dokumentų dalinimosi platformomis.
24.6. Organizatorius, gavęs vaizdo klipą, jį patalpina klipvid.lrt.lt svetainėje.

25. Antrasis etapas Vaizdo klipų publikavimas ir balsavimas.
25.1. Nuo 2020-01-15 iki 2020-02-12 vaizdo klipus vertina komisija, svetainėje klipvid.lrt.lt vyksta interneto lankytojų balsavimas.
25.2. Organizatorius atrenka geriausius vaizdo klipus iš Konkursui pateiktų vaizdo įrašų geriausio metų vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios metų kinematografijos bei geriausios metų koncepcijos nominacijoms ir juos perduoda Konkurso vertinimo komisijai, kuri išrenka Konkurso nugalėtojus.
25.3. Kam skirti Publikos simpatijos prizą sprendžia interneto portalo LRT.LT lankytojai.
25.4. Prieš prasidedant balsavimui puslapyje klipvid.lrt.lt bus atskirai paskelbtos detalios balsavimo taisyklės.

26. Finalas.
26.1. 2020 m. vasario pabaigoje skelbiami Konkurso nugalėtojai. Tiksli apdovanojimų ceremonijos data ir vieta bus paskelbta Konkurso eigoje. Susumavus komisijos balsavimo rezultatus, atrenkami aukščiausiais balais įvertinti vaizdo klipai.
26.2. Vaizdo klipų kūrėjai apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Prizinį fondą steigia organizatorius, visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius sumoka prizo laimėtojas. Prizinis fondas – 6500 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų). Geriausio metų vaizdo klipo nugalėtojui atitenka 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų). Geriausiam metų režisieriui – 1 500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų). Geriausiam metų kinematografijos kūrėjui – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Geriausios metų koncepcijos autoriui — 1 000 Eur (tūkstantis eurų). Publikos simpatijos prizo suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).

VI. KONKURSO EIGA

27. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto portale LRT.LT, adresu klipvid.lrt.lt ir LRT televizijos ir radijo programose.
28. Konkurso pradžia ir Taisyklės skelbiamos 2019 m. lapkričio 27 d. interneto portale LRT.LT, adresu klipvid.lrt.lt.
29. Vaizdo klipas LRT privalo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 8 d. (imtinai). Klipai pateikti vėliau – Konkurse nedalyvauja.
30. Priklausomai nuo vaizdo klipų skaičiaus ir kitų aplinkybių komisija pasilieka teisę keisti pirmajam Konkurso etapui skirtą laiką, apie tai informuodama dalyvius jų nurodytu el. paštu ir/ar telefonu.
31. Finalas – Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas numatytas 2020 m. vasario pabaigoje. Konkurso komisija pasilieka teisę paskelbti tikslią finalo datą vėliau, apie tai informavus visus dalyvius el. paštu ir/ar telefonu, nurodytu registracijos formoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

32. Konkurso dalyvių duomenų valdytojas yra organizatorius.
33. Dalyviai, dalyvaudami Konkurse, suteikia sutikimą Konkurso organizatoriui tvarkyti dalyvių duomenis Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais.
34. Dalyvis, pateikęs Konkurso organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Konkurso organizatoriaus tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip ir kokiu tikslu šie duomenys yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
35. Dalyvių duomenys bus tvarkomi 1 (vieną) mėnesį po skundų teikimo termino pabaigos, o Konkurso dalyviui pateikus skundą – 1 (vieną) mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai informuodamas dalyvius jų nurodytu el. paštu ir/ar telefonu.
37. Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu.
38. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Konkurso atšaukimu/ nutraukimu/sustabdymu ar Taisyklių pakeitimu.
39. Organizatorius neatsako, jeigu dalyvio neįmanoma pasiekti telefono numeriu ir/ar elektroniniu paštu, kuriuos dalyvis nurodė.
40. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
41. Organizatorius neatsako už dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Konkurse.
42. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
43. Gavęs iš organizatoriaus pranešimą apie laimėjimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos laimėtojas privalo susiekti su organizatoriumi.
44. Organizatorius turi teisę įsteigti papildomus prizus.
45. Kilus pagrįstiems įtarimams dėl sukčiavimo ir Taisyklių nesilaikymo Organizatorius pasilieka teisę prizo neįteikti.
46. Laimėtojas, nesusisiekęs su organizatoriumi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą.
47. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse dėl geriausio metų vaizdo klipo, geriausio režisieriaus, geriausios metų kinematografijos bei geriausios metų koncepcijos prizų dalyvauti negali.